Firmy, vzdělávejte své zaměstnance společně s Okresní hospodářskou komorou Opava

Ta vám nabízí možnost vzdělávání zaměstnanců zdarma!

Díky následujícím dvěma projektům budete mít příležitost rozvíjet dovednosti vašich zaměstnanců:

I. Všeobecné vzdělávání

Prostřednictvím dotačního projektu „Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Opava II.“, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, výzvy Společně za vzděláváním, číslo výzvy 03_22_040.

Mezi podporované oblasti vzdělávání patří:

– měkké a manažerské dovednosti

– jazykové vzdělávání

– účetní, ekonomické a právní kurzy

– technické a jiné odborné vzdělávání

Realizace kurzů zaměřených na výše uvedené oblasti vzdělávání začne v dubnu 2024 a potrvá nejpozději do 31.12.2026. Vzdělávání zaměstnanců můžeme podpořit celkovou částkou 8.000.000,- Kč.

Školení budou ve většině případů realizována formou prezenčních uzavřených kurzů přímo u dané společnosti. V minoritním měřítku budou kurzy realizovány také online formou.

Projekt reflektuje cíle Evropské unie podpořit osoby starší 55 let, jejichž zapojení do vzdělávacích aktivit bude pro projekt klíčové, proto jsme pro vás (mimo jiné) připravili i speciální vzdělávací program zaměřený na mezigenerační spolupráci v rámci firmy.

Tento program v délce 5 školících dní (v době od dubna 2024 do prosince 2026) se bude věnovat následujícím tématům:

Sebepoznání

· Naše hodnota, náš přínos pro ostatní

· Emoce

· Hodnoty různých generací

· Silné stránky jako základ pro spolupráci

Sebeřízení

· Proaktivita

· Agilita

· Zvládání stresu

Otevřená komunikace

· Emoce v komunikaci

· Účinné sdělování

· Naslouchání a otázky

· Komunikace se zaměřením na společné zájmy

Komunikace a spolupráce napříč firmou

· Přínos spolupráce

· Nastavování hranic – rovné výměny

· Vytváření zdravých pracovních vztahů

· Mezigenerační rozdíly

· Kooperativní jednání

Problem Solving

· Detekování nežádoucího stavu

· Hledání a návrh řešení

· Podporující komunikace

· Case study – vlastní praxe

II. IT vzdělávání

Prostřednictvím dotačního projektu „OHK Opava – IT vzdělávání“, který je financován z programu Národní plán obnovy a bude realizován v období březen 2024 až září 2025 při celkové hodnotě rozpočtu 6.300.000,- Kč.

Projekt bude zaměřen primárně na společnosti spadající do skupiny malých a středních podniků – tedy do 250 zaměstnanců a s obratem do 50 mil EUR (v rámci všech propojených podniků, nejen v ČR). Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků (čerpání VP de minimis).

Cílem projektu bude zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců v oblasti IT. Zaměří se na vzdělávání, které bude obsahovat výhradně získání přenositelných digitálních kompetencí a IT dovedností, tj. například vzdělávání, které výhradně (či z významné části) spočívá v získání dovedností nezbytných k obsluze, tvorbě či správě softwaru, PC a počítačových sítí.

Společnosti, které se do projektu zapojí získají mzdový příspěvek za účast zaměstnance na 16 hod vzdělávání, a to v hodnotě: 4.354,08 Kč / zaměstnanec.

V tomto projektu není podmínkou zapojení zaměstnanců ve věku 55 a více let!

Forma čerpání podpory je jako u všech dotačních vzdělávacích projektů v podobě veřejné podpory „de minimis“.

Možnost zapojení do vzdělávacích projektů nabízíme také firmám, které zatím nejsou členy Okresní hospodářské komory Opava. Pokud plánujete vzdělávání vašich zaměstnanců, ale nejste členy OHK Opava, pak nás neváhejte kontaktovat na adrese vzdelavani@komoraopava.cz, rádi se s vámi domluvíme na možnostech spolupráce. Na uvedenou adresu se obracejte i v případě zájmu o více informací k projektu.

BUĎME SPOLU V KONTAKTU

Chcete aktuální informace

  • o trendech v podnikání
  • o akcích komory
  • ze života členů komory
  • o dotacích pro podnikaní
  • o vzdělávacích projektech
  • ...

Přihlaste se k odběru NEWSLETTERU

- budeme vám zasílát zajímavé informace přímo na váš e-mail

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů